Kalender

Hoe boeken?

Ga naar onze online kalender, Kies je datum ,druk dan " view details "  "select"

" view selections " en dan "book now" - daar vul je je email in en dan nadien de rest van je gegevens.

Er wordt een voorschot gevraagd van 25€.

Je kan dit meteen betalen of zelf overschrijven. Enkel bij betaling van het voorschot van 25 € is je plaatsje gereserveerd.

Mocht je niet kunnen komen kan dit tot 24 uur voor de workshop kosteloos geannulleerd worden.

De datum kan in onderling overleg verzet worden.


Exit booking system breng je meteen terug op de website.