Webshop

Krijg onze maandelijkse nieuwsbrief met acties en kortingen op sommige workshops en op gecommissioneerd werk!

Kortingen op grotere hoeveelheden, etc...


 
 
 
 

CONTACT GEGEVENS

Adres

Stuurstraat 150 - 9120 Haasdonk, België

Email

klantendienst@createshineshare.be

OPENINGSUREN WEBSHOP


Onze klantendienst- webshop kan je steeds bereiken per e-mail - antwoorden worden verzonden tijdens kantooruren.GEGEVENSBESCHERMING - TER INFORMATIE

WAT GEBEURT ER MET MIJN GEGEVENS ALS IK DECREATE SHINE SHARE WEBSITE BEZOEK?

Wij vinden het belangrijk om erg voorzichtig om te gaan met uw persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt. Gegevensbescherming is voor ons heel belangrijk.

Bij alle procedures (registratie, opslag en gebruik) nemen wij de actuele wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften strik in acht. U kunt de Create shine Share website op elk ogenblik bezoeken zonder je persoolijke gegevens te moeten meedelen.

Om de kwaliteit van de website te kunnen verbeteren, slaan wij echter de gegevens over de toegang tot de verschillende pagina's op. Hier wordt nooit naar een specifieke persoon verwezen. Dat betekent dat de gegevens anoniem zijn en niet in verband kunnen worden gebracht met uw identiteit.

Uw persoonlijke gegevens worden binnen het wettelijk toegestane kader door ons in sommige gevallen opgeslagen:

voor de uitvoering van uw bestellingen;

voor de behartiging van eigen gerechtvaardigde commerciële belangen binnen het kader van een individuele klantenservice, mits u akkoord gaat;

voor het abonneren/uitschrijven van de nieuwsbrief;

voor het contact met ons; voor uw deelname aan wedstrijden;

met het oog op de systeemveiligheid.

De volgende gegevens kunnen worden opgeslagen:

domeinnaam en IP-adres van de aanvragende computer;

gegevens van vaste klanten (naam, voornaam, rekening- en leveringsadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, klantnummer, betalings-en besturingsgegevens);

namen, datum en tijdstip van de opgeroepen bestanden;

overgedragen hoeveelheid gegevens binnen het kader van de verbinding;

naam van uw internetprovider;

website van waaruit de verbinding tot stand komt.

Om een optimale service voor onze klanten te garanderen, geven wij de gegevens door aan andere ondernemingen voor zover dit wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor onze communicatie. Deze gegevens worden uitsluitend doorgegeven om het contract volgens de voorschriften te kunnen uitvoeren.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor reclamedoeleinden

Met het oog op een individuele klantenservice gebruiken wij uw adresgegevens enkel voor eigen reclamedoeleinden. Deze gegevens worden dus niet doorgegeven voor externe marketingdoeleinden.

Opmerking: u kunt op elk ogenblik bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor onze eigen reclamedoeleinden:

door een mail te sturen naar klantendienst@createshineshare.be


Informatie over ingezette internettechnologieën

WAT ZIJN COOKIES?

Met het oog op een continue verbetering van onze website, zodat u een optimale, aantrekkelijke en persoonlijke shopbeleving ervaart, gebruiken wij gedeeltelijk zogeheten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver worden aangemaakt en via de gebruikte webbrowser tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer worden opgeslagen.

Wij gebruiken zowel sessiecookies (tijdelijke cookies), die alleen gedurende één online-bezoek worden ingezet, als persistente (permanente) cookies. Persistente cookies worden vooral gebruikt zodat u als klant permanent kunt beschikken over telkens terugkerende instellingen op onze website, zoals individueel op u afgestemde informatie om het comfort en de individualisering op onze website te vergroten. Dankzij de persistente cookies kunnen wij u persoonlijk op onze website begroeten en u offertes doen die zijn afgestemd op uw koopgedrag tot nu toe.

Bij gebruik van persistente cookies gaat het er alleen om onze aanbiedingen optimaal af te stemmen op de wensen van onze klanten.

Bobo gebruikt cookies van externe tracking-aanbieders, waarbij een duidelijk visitor-ID alsook een tijdstempel met het begin en het einde van de actuele sessie als bestanden worden opgeslagen. Via deze opgeslagen visitor-ID kan het gedrag van de gebruiker worden geregistreerd.

Onze huidige track-partner is: Google Analytics

U kunt uw browser zodanig instellen dat hij u vooraf informeert als cookies worden geplaatst. U kunt cookies ook weigeren. Het weigeren van cookies leidt meestal tot een beperking van de functionaliteit. Wij adviseren u daarom de ontvangst van cookies op uw computer toe te staan als u onze website bezoekt.

Let er wel op dat de inhoud van uw winkelwagen in een cookie wordt opgeslagen. Shoppen zonder cookies is immers uit technische overwegingen niet mogelijk!

ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN

Op alle activiteiten tussen u en Create Shine Share zijn onderstaande handelsvoorwaarden van toepassing:

1 Sluiten van een contract

1.1 De presentatie van onze producten in de Create Shine Share-onlineshop is slechts een vrijblijvende uitnodiging om goederen bij ons te bestellen.

1.2 Met het versturen van de bestelling doet u een bindende offerte voor het sluiten van een koopcontract.

1.3 De offerte wordt door ons aanvaard bij levering van goederen. De automatisch gegenereerde bevestigingsmail voor de bestelling is nog geen aanvaarding van de offerten, maar documenteert alleen maar dat de bestelling bij ons is aangekomen. Het staat ons vrij te beslissen of wij een bestelling al dan niet aanvaarden. Als wij een bestelling niet uitvoeren, delen wij u dit onmiddellijk mee.

1.4 Als wij tijdens de verwerking van uw bestelling vaststellen dat de door u bestelde goederen niet beschikbaar zijn, wordt u daarover per e-mail geïnformeerd. Een contract over de niet-beschikbare goederen komt niet tot stand.

1.5 Wij verkopen onze goederen uitsluitend aan eindconsumenten met een leeftijd van 18 jaar en ouder en alleen in de hoeveelheden die in de handel gebruikelijk zijn.

1.6 "U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddels als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt - niet geopend - voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

2 Vrijwillige ruilmogelijkheid

2.1 Onafhankelijk van uw wettelijk vastgestelde recht op herroeping stellen wij u vrijwillig in de gelegenheid om de bij ons aangekochte goederen terug te sturen. Op grond hiervan kunt u alle in de Create Shine Share-onlineshop aangekochte artikelen binnen 2 weken na ontvangst naar ons terugsturen. De goederen worden ongebruikt, ongeopend en onbeschadigd geretourneerd. Indien er schade aan de artikelen ontstaat doordat u meer met de producten doet dan ze te beoordelen (zoals in een winkel ook mogelijk is) is de klant voor deze waardevermindering aansprakelijk. De producten zullen dan alsnog volledig of voor 75% worden aangerekend.

3 Levering /modaliteiten verzending / retour

3.1 Bestellingen van dinsdag t.e.m. vrijdag vóór 12 uur worden de dag zelf nog verwerkt en  indien voorradig 's anderendaags geleverd, indien deze moeten gemaakt worden, krijgt u bij bestelling een estimatum van datum wanneer de bestelling klaar zal zijn. Mocht u een grotere bestelling wensen te plaatsen doet u dit best via mail info@createshineshare.be. Bestelling op vrijdag na 12 uur en op zaterdag, zondag en maandag worden woensdag afgeleverd. (mits uw gegevens correct zijn). Moest u op het moment van levering niet thuis zijn zal Bpost een bericht nalaten. Als we de aflevering van een zending niet kunnen voltooien, om eender welke reden word het pakket naar dichtstbijzijnde Bpost afhaalpunt gebracht waar u uw pakketje kan gaan afhalen.

3.2 De producten worden verzonden door onze partner Bpost. Create Shine Share stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn langer wordt door toedoen van Bpost, evenmin als voor het verlies van de bestelde artikelen of bij een staking. De vervoersrisico's zijn voor rekening van de koper, die binnen drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum een met redenen omkleed bezwaarschrift bij Bpost moet indienen. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen uitsluitend op de koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, met de leveringskosten inbegrepen. Alle andere risico's van verlies van en schade aan de artikelen worden overgedragen aan de koper bij levering.

3.3 Artikels retourneren kan mits melding per email met reden. betreft het een fabricage fout, dan kan dit kosteloos gebeuren. U zal per mail een retourlabel ontvangen, Kleef de retourlabel over de oude adressticker en geef het pakje binnen 14 dagen af bij een Bpost postkantoor. Het bedrag wordt zo spoedig mogelijk terugbetaald, uiterlijk binnen de 14 dagen terugbetaald na ontbinding.

4 Nauwkeurigheid van gegevens

4.1 Wij doen er alles aan om de informatie op onze website op elk moment volledig, nauwkeurig en actueel te houden. Toch kan het gebeuren dat de informatie onjuist, onvolledig of verouderd is.Create Shine Share kan niet de nauwkeurigheid en de actualiteit van enige informatie op onze website garanderen.

4.2 Wij doen onze uiterste best om de kleuren van elk product of artikel waarheidsgetrouw weer te geven op onze website. Hou er echter rekening mee dat de kleuren op de foto's licht kunnen afwijken van de reële kleuren (afhankelijk van onder andere beeldscherm, lichtsterkte,…). Neem gerust contact met ons op als je twijfelt over een kleur.

5 Prijzen en betalingswijzen

5.1 De prijzen op het tijdstip van de bestelling, zijn van toepassing. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

5.2 De betaling van de goederen wordt verricht overeenkomstig de betalingsmodaliteiten die u werden aangeboden.

5.3 Online betalen in onze webshop gebeurt door middel van een beveiligde transactie in samenwerking met onze partner Ogone. Je betaalgegevens en creditcardinfo worden enkel gebruikt voor de betaling en nooit vrijgegeven aan andere partijen. Online betalen bij Ceate Shine Share is 100% veilig. Wij accepteren: EURO/Mastercard, Visa en Kredietkaart en Paypall. Om uw creditkaartgegevens te beschermen, worden uw volledige gegevens gecodeerd vis SSL-servers verstuurd en zijn zodoende beveiligd tegen toegang van derden.

5.4 Over het algemeen geldt bij alle betalingen per creditkaart de volgende regeling: Bij misbruik van een creditkaart door een onrechtmatige persoon kunt u bij uw creditkaartmaatschappij bezwaar maken. In geval van misbruik wordt het bedrag gerestitueerd. De meeste creditkaartmaatschappijen dragen of alle kosten of beperken uw aansprakelijkheid tot een eigen risico van niet meer dan €50.00 In geval van schade die aantoonbaar het gevolg is van een bestelprocedure bij Create Shine Share, betalen wij uw eigen risico met een maximum van €50.00 indien de schade niet reeds door uw creditkaartmaatschappij is vergoed.

5.5 U kan met de geschenkbon betalen mits u ons een mail stuurt naar webshop@createshineshare.be met het referentie nummer van het gewenste artikelen het leveringsadres zodat wij deze voor u reserveren. U stuurt ons dan ook uw geschenkbon van Create Shine Share aangetekend op en zodra wij deze hebben ontvangen sturen wij uw pakket op. Is het bedrag lager dan de geschenkbon sturen wij het verschil, in de vorm van een nieuwe geschenkbon, mee met het pakket.

6 Eigendomsvoorbehoud

Tot het factuurbedrag volledig is voldaan, blijven de goederen ons eigendom.

7 Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren én dat het bij normaal gebruik naar behoren moet functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dat niet het geval is, voorzien wij u zo snel mogelijk van een passende oplossing. Afhankelijk van het artikel is dat een vervanging, reparatie of terugbetaling.

8 Auteursrecht en handelsmerk

De complete inhoud van de website inclusief teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is ons eigendom of eigendom van onze verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Ze mogen uitsluitend met onze toestemming worden gebruikt.

9 Beperking van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor virussen, noch schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website.

In geen geval zijn wij, aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, retail partners of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, enige website gelinkt aan deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of je bent gewaarschuwd voor dergelijke schade. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover deze wettelijk verboden is. Wij verwijzen je naar de lokale wetgeving voor eventuele verboden op beperking van de aansprakelijkheid.

Exploitant CREATE SHINE SHARE-onlineshop

BE0720.857.478